Accesări: 433

Se convoacă A.G.A (Asociația Producătorilor Agricoli) Șomuzul Mare Preutești pe data de 3.03.2022, ora 18.00, la Căminul Cultural Preutești cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului Director pentru anul 2021

2.Aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2021

3.Aprobarea raportului cenzorului

4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Alma Clinic

5.Aprobarea fondurilor acordate în baza Legii 3/2015 pentru 2022

Președinte, Chihaia Vasile

ȘTIRI