Anunț pentru convocarea A.G.A. (Asociația Producătorilor Agricoli) ”Șomuzul Mare” PreuteștiAnunțuri

Anunț pentru convocarea A.G.A. (Asociația Producătorilor Agricoli) ”Șomuzul Mare” Preutești

       Accesări: 385

Se convoacă A.G.A (Asociația Producătorilor Agricoli) Șomuzul Mare Preutești pe data de 3.03.2022, ora 18.00, la Căminul Cultural Preutești cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului Director pentru anul 2021

2.Aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2021

3.Aprobarea raportului cenzorului

Imprumutul Promotional de Sarbatori

4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

5.Aprobarea fondurilor acordate în baza Legii 3/2015 pentru 2022

Președinte, Chihaia Vasile

ȘTIRI