Amintirea luptei de la SpătăreştiRestituiri

Amintirea luptei de la Spătăreşti

       Accesări: 694

În revista  “Înmuguriri” nr 7-12 din 1936 apărea articolul intitulat “Amintirea luptei dela Spătăreşti”, sub semnătura Colonel P. Seicarescu.

Pe scurt el reamintea semnificaţia luptei de pe dealul Spătăreştilor din ziua de 14/27 Ianuarie 1918 atât pentru oraşul Fălticeni  cât şi pentru întreg neamul românesc:

„Extrem de fugitiv să vedem din cauzele care au contribuit la victoria dela Spătăreşti, numai aportul adus de populaţia civilă a oraşului Fălticeni şi aportul adus de armată.

Populaţia civilă a ştiut să lase pe Colonelul Rădulescu Dumitru să lucreze aşa cum i-au dictat împrejurările.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Dacă populaţia ca şi autorităţile civile nu şi-ar fi păstrat liniştea, calmul necesar, casele acestui oraş ar fi fost transformate atunci în torţe arzătoare, oraşul ar fi fost o ruină.

Aportul adus de Regimentul 16 Dorobanţi.

Sectorul ocupat de acest regiment era Paşcani-Mirosloveşti cu ordinul de a opri hoardele ruse să înainteze prin Paşcani spre Iaşi cu scop bine precizat.

Prin zidul format de piepturile oţelite ale bravului regiment 16 infanterie înaintarea trupelor ruse spre Iaşi a fost oprită.

Aportul adus de Regimentul 2 Grăniceri a fost mare. Au salvat oraşul Fălticeni de jaf, foc şi distrugere.

Drept recunoştinţă pentru soldaţii morţi în apărarea oraşului, locuitorii fălticineni le-au ridicat cunoscuta statuie a grănicerilor, a cărui inaugurare a avut loc în ziua de 24 Septembrie 1922.

Chipul de grăniceri turnat în bronz de sculptorul Burcă, reprezintă simbolul victoriei şi al eroismului soldaţilor din Regimentul 2 Grăniceri.

Recunoştinţa cetăţenilor  pentru eroii luptei dela Spătăreşti nu s’a mai arătat încă dela 27 Ianuarie 1932, când în sala Bayer, s’a sărbătorit cu toată atenţia cuvenită şi cu care ocazie fostul primar d. Jenică Tatos a citit proclamaţia de onoare a d-lui General D. Rădulescu şi o stradă a primit numele său glorios.

Cauza uitării sărbătoririi anuale, este necunoaşterea importanţei capitale a luptei dela Spătăreşti (…)

Judeţul Baia în Ianuarie 1918 prin acţiunea Regimentului 16 Dorobanţi şi a Regimentului 2 Grăniceri a fost un Thermopile, a fost defileul moral al Moldovei, de piepturile cărora s’au izbit înaintarea trupelor bolşevice spre Bucovina şi spre Iaşi şi cari ar fi avut urmări incalculabile pentru existenţa libertăţii neamului românesc.

Prin Spătăreşti s’a salvat nu numai neamul românesc dar şi Europa centrală şi occidentală de la dezastrul prin oprirea întinderii bolşevismului.

Să nu uităm apoi că lupta de la Spătăreşti este un admirabil exemplu de încredere oarbă reciprocă între ofiţeri şi trupă. (…)

Spătăreştii, admirabil exemplu de dispreţ de moarte! Cam trei sute de grăniceri români ţin piept 24 ore contra 10.000 bolşevici .

Deşi un ger năpraznic, ei n’au părăsit poziţiile, hotărâţi să moară până la unul.

Spătăreştii, admirabilă lecţie pentru tineretul actual, de iubire sublimă pentru Patrie.

Trebuie să înţelegem cu toţii simbolul Spătăreştilor; să’l reînviem, să’l sărbătorim în fiecare an, aşa cum merită.

Lupta dela Spătăreşti este o fală a Fălticenilor, o fală a neamului românesc.”

ȘTIRI