Accesări: 1807

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat acţiuni în cadrul unei campanii naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul  construcțiilor.

În domeniul Relaţiilor de Muncă / Muncă nedeclarată, în perioada 20 – 22 iulie, 13 inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă și compartiment control muncă nedeclarată,  au efectuat un număr de 25 controale.

Bilanţul prezentat presei arată că au fost aplicate un număr de 9 sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în valoare de 170.000 lei și 2 avertismente verbale.  

În timpul controalelor, au fost depistate 9 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care:6 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității; 2 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă; 1 persoană depistată la muncă în  afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Controalele au vizat şi activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.

Codrin Benta

Inspectorii de muncă care au controlat un număr de 15 angajatori cu 534 lucrători, fiind sancţionaţi 14 angajatori.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 35 sancţiuni contravenţionale, dintre care 2 amenzi  în valoare de 10.000 lei.

ȘTIRI