Agenția Națională de Integritate l-a găsit pe consilierul Laurențiu Tomescu în conflict de interese de natură administrativăActualitate

Agenția Națională de Integritate l-a găsit pe consilierul Laurențiu Tomescu în conflict de interese de natură administrativă

       Accesări: 1752

Veste rea pentru un consilier local PSD din Fălticeni. Agenția Națională de Integritate l-a găsit în conflict de interese de natură administrativă. Este vorba de profesorul Laurențiu Tomescu, cel care deține și funcția de director adjunct al Colegiului Național ”Nicu Gane”.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Agenția Națională de Integritate, instituția a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul unor 11 foşti sau actuali aleși locali, din care doi primari, doi foşti viceprimari, trei viceprimari și patru consilieri locali.

Printre aceștia se numără și consilierul local Laurențiu Tomescu, ce activează în grupul aleșilor social-democrați.

Agenția Națională de Integritate afirmă că în calitate de consilier local, Laurențiu Tomescu a participat la deliberarea și adoptarea unui număr de 27 de Hotărâri ale Consiliului Local Fălticeni cu privire la aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale, inclusiv a bugetului Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni, colegiu în cadrul cărei acesta deține funcția de director adjunct.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2011, potrivit căreia ”Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”, precum și dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004 care spun că „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusive; […]; o asociaţie sau o fundaţie din care fac parte”

Agenția Națională de Intergritate mai informează că persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Consilierul local Laurențiu Tomescu nu și-a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Potrivi informării remise de ANI, persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.

Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Laurențiu Tomescu, candidat pe lista USL, devenea consilier local pe 29 martie 2013, după demisia colegului de partid Eugen Mogoș, care prelua la acea dată funcția de șef al APIA Suceava.

El își desfășoară activitatea de consilier local în cadrul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, dar și în comisia de validare. El reprezintă deliberativul fălticenean în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul Grădiniței ”Pinocchio”.

ȘTIRI