Activitaţi de educaţie remedială, şcoală de vară şi şcoală după şcoală la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” din FălticeniEducație

Activitaţi de educaţie remedială, şcoală de vară şi şcoală după şcoală la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” din Fălticeni

       Accesări: 668

Alternative educaționale și motivaționale. În perioada 15 iunie – 15 octombrie 2016, la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni se desfăşoară un amplu program ce cuprinde activităţi de educaţie remedială, şcoală de vară şi şcoală după şcoală. Programul face parte din proiectul „Iniţierea de grupuri locale de Educaţie parentală nonformală şi transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii familiale de risc – GLEP”.

Acest proiect, finanţat prin programul RO10- CORAI, program susținut la rândul său de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, este iniţiat de Universitatea Ştefan cel Mare – Suceava şi Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord + Baia Mare, în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, beneficiarul proiectului fiind Primăria Municipiului Fălticeni.

„Ca urmare a cunoaşterii părinţilor şi mediului familial din care provin elevii implicaţi în acest program, demersul educativ a fost adaptat la particularităţile psihoindividuale specifice fiecărui copil, astfel încât obiectivele propuse la fiecare întâlnire au fost pe deplin realizate.”, ne-a declarat ne-a informat profesoara Alexandrina Trişi. ”Copiii au venit şi continuă să vină cu plăcere la activităţi. Pe toată durata vacanţei grupul de învăţare astfel format constituind un mediu propice de petrecere a timpului liber într-un mediu securizat, sub supravegherea unui cadru didactic, de relaţionare şi comunicare cu alţi copii de vârste diferite (au fost cooptaţi în program elevi din toate clasele corespunzătoare ciclului primar), de recuperare şi aplicare a unor cunoştinţe teoretice dobândite la şcoală.

Copiii au făcut plimbări în parcurile municipiului Fălticeni, au desfăşurat jocuri sportive,  liber alese şi în aer liber.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Programul le-a oferit posibilitate de a citi, viziona filme educative şi artistice împreună, specifice nivelului lor de vârstă. Ei au participat la lecţii proiectate pe diferite softuri educaţionale, au desfăşurat ateliere de formare a unor abilităţi artistico-plastice şi practice.

Unul din scopurile proiectul este formarea şi exersarea de atitudini, comportamente şi abilităţi de viaţă noi, dar atât de necesare pentru adaptarea la cerinţele societăţii contemporane, aflate într-o continuă schimbare.

Grupul ţintă al prezentului program de activităţi educative îl constituie un număr de 21 de elevi ai Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni.

Persoana abilitată pentru proiectarea – organizarea şi derularea activităţilor este profesoara Trişi Alexandrina, cadru didactic titular la această unitate şcolară şi Educator Parental.

Părinţii copiilor implicaţi în acest program au participat în perioada februarie – martie la un curs de educaţie parentală după modelul „Cum ne antrenăm parentingul apreciativ”.

ȘTIRI