Începe sesiunea de toamnă pentru Bacalaureat. Aproape 200 de absolvenţi susţin examenul maturităţii la FălticeniLocal

Începe sesiunea de toamnă pentru Bacalaureat. Aproape 200 de absolvenţi susţin examenul maturităţii la Fălticeni

       Accesări: 257

Pentru susţinerea Bacalaureatului în a doua sesiune, la Fălticeni s-au înscris 197 de absolvenţi, de la cele trei colegii din municipiu şi din oraşul Dolhasca. Aceştia susţin probele examenului de maturitate la Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni.

Sesiunea de toamnă (august-septembrie) a examenului naţional de Bacalaureat 2016 începe astăzi, 16 august, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), respectiv de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Cele două probe se vor desfăşura în intervalul 16-17 august. La Colegiul „Vasile Lovinescu” s-au înscris pentru susţinerea acestor probe un număr de 27 de candidaţi.

Alţi 29 de candidaţi sunt înscrişi la proba de Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C), care va avea loc între 17 şi 19 august.

La ultima probă orală –  evaluarea competenţelor digitale (proba D) – s-au înscris 26 de candidaţi, proba urmând să se deruleze în zilele de 18 şi 19 august.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Examinările scrise din a doua sesiune încep luni, 22 august, cu proba la Limba şi literatura română – proba E)a), şi continuă marţi 23 august cu proba E)b) – Limba şi literatura maternă, respectiv miercuri, 24 august, cu proba E)c) – proba obligatorie a profilului. Testele scrise se încheie vineri, 26 august, cu proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d). Afişarea primelor rezultate (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00) au loc în data de 29 august, iar afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 1 septembrie.

La nivelul judeţului Suceava sunt organizate 5 centre de examinare.Numărul absolvenţilor înscrişi pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului este de 1132.

La nivel naţional s-au înscris 42.261 de absolvenţi de liceu, potrivit Ministerului Educaţiei. Dintre aceştia, 27.848 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar 14.413 candidaţi provin din seriile anterioare.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;  susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

ȘTIRI