A fost resfinţită Biserica Sfinţii Voievozi – Grădini din FălticeniEveniment

A fost resfinţită Biserica Sfinţii Voievozi – Grădini din Fălticeni

       Accesări: 585

Înalt Prea Sfinţitul PIMEN, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a săvârşit sâmbătă, 16 august 2014, slujba de resfinţire a Bisericii Sfinţii Voievozi „Mihail şi Gavril” – Grădini din Fălticeni, după finalizarea picturii interioare.

Arhiereul a avut alături un sobor de preoţi şi diaconi, din Protopopiatul Fălticeni, protopopul de Fălticeni – Constantin Patrolea,  slujitori din alte parohii ale judeţului Suceava. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Schitului Vovidenia din judeţul Neamţ.

Cu ocazia resfinţirii, timp de trei zile credincioşilor le este permisă trecerea prin Sfântul Altar, moment cu o semnficaţie deosebită în sufletele oamenilor care se pot închina în faţa Sfintei Mese.

Biserica parohială a împlinit în acest an 207 ani de existenţă. În urmă cu 7 ani, la sărbătorirea a 200 de ani de existenţă, ÎPS PIMEN a oficiat aici Sfânta Liturghie arhierească cu resfinţirea Sfintei Mese.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

În cuvântul de învăţătură rostit la sfârşitul liturghiei, ÎPS PIMEN le-a vorbit credicioşilor despre martiriul Brâncovenilor în numele credinţei şi al neamului. Arhiereul le-a mulţumit preoţilor slujitori ai Bisericii Sfinţii Voievozi „Mihail şi Gavril” – Grădini şi enoriaşilor pentru eforturile care le-au depus pentru finalizarea picturii.

„Au fost nevoiţi să adune bănuţ cu bănuţ şi au făcut cu îndestulare, dar toată această jertfă a fost închinată bisericii, lucrărilor de înnoire, pentru sfintele icoane. Rog pe punul Dumnezeu ca jertfa închinată a ceea ce am sfinţit pentru pictarea bisericii să fie bine primit în împărăţia lui, iar numele celor care s-au jertit să fie scrise în cartea vieţii veşnice, pentru bucuria mântuirii”, a spus în cuvântul său ÎPS PIMEN.

Mesajul Parohiei Grădini a fost transmis de preotul Bogdan Apostol. „Singurul cuvânt pe care îl putem rosti astăzi, când au trecut 207 ani de când există această biserică, este un cuvânt de mulţumire pe care putem să îl înălţăm către Dumnezeu, pentru că toate celelalte cuvinte pe care le-am rosti ar însemna cu totul de prisos. Mulţumim pentru tot ceea ce s-a întâmplat aici şi ceea ce s-a petrecut cu această biserică în primul rând comunităţii din jurul ei. Noi, cei care ca şi preoţi am muncit şi am realizat ceea ce se vede aici, nu am fi putut face fără ajutorul comunităţii care este în jurul nostru. Am primit binecuvântarea de la Înalt Prea Sfinţia Sa PIMEN pentru lucrările de aici, le-am finalizat în modul acesta în care îl vedem astăzi şi mulţumim bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a petrecut. Mulţumim de asemenea pentru faptul că biserica are ctitori buni. Ctitorii Tudorache şi Elisabeta Ciurea iată, au pus o piatră puternică la temelia acestei biserici, încât vremurile, cu mai multe sau mai puţine bucurii, cu tristeţi, au trecut şi această piatră pusă la temelie nu s-a clintit şi vedem astăzi, după 207 ani, că această biserică este împodobită ca mireasă a lui Hristos. Mulţumim bunului Dumnezeu şi pentru bucuriile pe care ni le-a lăsat de-a lungul lucrărilor de aici, dar şi pentru necazurile cu care ne-a mai certat din când în când, pentru că Dumnezeu ştie cum trebuie să ne mustre dar să ne şi bucure în acelaşi timp. Mulţumim în mod deosebit ÎPS PIMEN pentru dragostea şi bucuria de a fi prezent astăzi în mijlocul nostru şi de a încununa această lucrare prin slujba care s-a săvârşit. Numele tuturor celor care s-au ostenit aici sunt scrise în ceruri. Dorim tuturor să ne încununăm de dragostea acestei zile prin binecuvântare şi prin harul lui Dumnezeu.”   

În ultimii 40 de ani, pâna la pictarea Bisericii care s-a încheiat în acest an, sub coordonarea preoţilor Neculai şi Bogdan Apostol, cu sprijinul enoriaşilor, edificiul a beneficiat de o serie de îmbunătăţiri: 1975 – construirea pridvorului, 1994 – pentru protejarea monumentului au fost mutate clopotele din turnul bisericii în noua clopotniţă, a fost construită şi casa de prăznuire, 2005 – a fost construit lumânărarul, 2006 – refacerea acoperişului şi a faţadei, împrejmuire.

La începutul secolului al XIX-lea, paharnicul Tudorache Ciurea a zidit Biserica „Sfinţii Voievozi”. Înaintea acesteia a existat o altă biserică, de lemn, cu temelie de piatră, în partea de răsărit a cimitirului eoilor. Existenţa fostei biserici, la 1801, este atestată prin două însemnări, una din 1731, apărută într-un Triod tipărit la Râmnic, dăruit bisericii din satul Iveşti, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, la 1743, aprilie 18, cu însemnarea „Această sfântă carte o am cumpărat eu, Tudorache Ciurea, pentru ca să fie la sfânta biserică din Tâmpeşti, 1801, mai 13”.  A doua însemnare apare într-un Penticostar tipărit la Bucureşti, în 1743. „Aceste penticostar este al meu şi este cumpărat de tatăl meu, la anul 1801, şi ese dăruit la biserica noastră”. Ctitorul bisericii îşi doarme somnul de veci în pronaosul bisericii.

Biserica actuală este zidită în anul 1807. Biserica deţine icoanele împărăteşti care păstrează urmele trecerii turcilor, la 1821, în drumul lor spre Slatina şi Secu, sub forma unor lovituri de sabie în dreptul gurii şi a ochilor.

În cimitirul Bisericii se află mormintele unor importante personalităţi ale Fălticeniului şi nu numai: Eugen Lovinescu, Horia Lovinescu, Vasile Lovinescu, Anton Holban, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, George Stino, Aurel George – Srino, Teodor Ştefanelli, Serafim Ionescu, Vasile Ciurea, etc.

Localitatea Grădini, menţionată documentar din anul 1620, a fost o suburbie a Fălticeniului.  Până în 1966 a fost cunoscută sub numele Tâmpeşti, după numele dealului sub care a fost ridicată aşezarea.

ȘTIRI