A fost aprobat Statutul Elevului. Reglementările se aplică din noul an şcolarEducație

A fost aprobat Statutul Elevului. Reglementările se aplică din noul an şcolar

       Accesări: 898

Rolul elevilor în comunitatea şcolară va fi reglementat începând cu noul an şcolar prin Statulul Elevului.

Documentul, aprobat miercuri, 10 august 2016, printr-un ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru (ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016), reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

Potrivit Ministerului Educaţiei, este primul document de acest tip, elaborat în România după 1990, care consacră într-o formă consolidată drepturile şi obligaţiile elevilor. Forma finală s-a conturat în urma dezbaterii publice pe care Ministerul Educaţiei a organizat-o în perioada 17 iunie – 4 iulie. Prevederile Statutului se aplică începând din anul şcolar 2016-2017.

Îmi doresc ca Statutul Elevului să contureze un cadru în care vocea elevului să se facă auzită cu adevărat în comunitatea şcolară. O voce informată, responsabilă, interesată să protejeze drepturile elevilor şi să crească, totodată, capacitatea tinerilor de a se implica în viaţa şcolii. Îmi doresc, de asemenea, ca elevii şi profesorii să aibă un dialog activ, sa devină parteneri pentru un bine comun, acela al elevului, pentru că şcoala este despre şi pentru elevi”, a declarat ministrul Mircea Dumitru.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Statutul a fost elaborat de Ministerul Educaţiei în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale elevilor şi este fundamentat pe respectarea valorilor comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional. În acest sens au fost avute în vedere accesul liber şi gratuit la educaţie de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale şi educaţionale furnizate de sistemul de învăţământ, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnităţii tuturor membrilor comunităţii şcolare, respectiv deschiderea instituţională pentru schimbări constructive.

Potrivit documentului, drepturile elevilor sunt structurate în 5 categorii: drepturi educaţionale, drepturi de asociere şi exprimare, drepturi sociale, recompense şi alte drepturi. Documentul prevede deopotrivă îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor statutului sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare.

Aprobarea Statutului Elevului a fost salutată de Consiliul Naţional al Elevilor care arată, într-un comunicat de presă, că ziua de 10 august 2016 poate intra în istoria sistemului educațional din România, marcând începutul unui lung drum care va duce la normalizarea sistemului de învățământ. După 5 ani de la promulgarea Legii Educației Naționale și după aproximativ un an de negocieri între Consiliul Național al Elevilor, asociațiile reprezentative ale elevilor și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, s-a aprobat, într-un final, Statutul Elevului, codul ce cuprinde drepturile și îndatoririlor elevilor, conform legii, prin ordinul ministrului nr. 4742/10.08.2016.

 „De multe ori se vorbește despre reformarea sistemului educațional din România, însă, din nefericire, conservatorismul școlii românești a reprezentat mereu un impediment în ceea ce privește schimbarea de fond a preuniversitarului. Consiliul Național al Elevilor  pornește de la premisa că pentru a implementa reforma, trebuie reconsiderat parteneriatul elev-profesor, fapt dovedit prin aprobarea Statutului Elevului, document esențial, care își propune să readucă în vizorul educației ideea respectării legii, a demnității elevului și a dezvoltării capacității acestuia de a-și asuma un statut care îl reprezintă. Salut decizia Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de a aproba acest document și mă bazez pe consolidarea relației CNE cu Sindicatele din Educatie si Asociatiile de Părinți, in ideea de a forma un front comun, care să schimbe, cu pași mici, dar siguri, educația. În același timp, voi continua să susțin implementarea statutului elevului în școli și mă aștept să existe deschidere din partea climatului educațional în ceea ce privește respectarea Statutului”, a declarat Vlad Ştefan, Președintele Consiliului Național al Elevilor.

Statutul Elevului reprezintă documentul care accentuează faptul că învățământul preuniversitar este centrat pe elev, iar necesitatea unui astfel de document era imperioasă în dezvoltarea unui sistem educațional, care are ca scop formarea elevilor drept viitori cetățeni responsabili, cu un bun spirit al democrației și al implicării în luarea deciziilor ce-i privesc.

Printre diversele drepturi, mai mult sau mai puțin respectate în trecut, Statutul Elevului aduce o serie de puncte inovative, reiterând faptul că educația există pentru elevi: dreptul de a nu le fi confiscate obiectele;  dreptul la protest în şcoală; manuale gratuite; dreptul de a alege opționale de la alte clase; dreptul de a nu fi sancționați pentru fapte din afara şcolii; dreptul de a da feedback anonim profesorilor, semestrial; dreptul de a nu le fi consemnate notele în catalog fără informare prealabilă înainte de încheierea situației; dreptul de a primi rezultatele la teste/teze în maximum 3 săptămâni; dreptul de a nu fi puşi absenți dacă sunt prezenți la oră, ca mijloc de coerciție; dreptul de acces în şcoală fără limitări, precum uniforme sau altele asemenea; dreptul de a alege şi a fi ales reprezentant al elevilor, fără limitări şi implicare a profesorilor/directorilor.

”Pentru a mă asigura de neinterpretarea acestui document, țin să menționez ca fiecare drept are o îndatorire complementară, care să responsabilizeze principalii beneficiari ai sistemului”, afirmă Vlad Ștefan, Președintele Consiliului Național al Elevilor

ȘTIRI