50 de profesori din zona Fălticeni vor să ajungă în Corpul Național de Experți în Management EducaționalEducație

50 de profesori din zona Fălticeni vor să ajungă în Corpul Național de Experți în Management Educațional

Serie nouă de candidați la inspectoratele școlare din țară. Profesorii care doresc să urce pe următoarea treaptă profesională, participă începând din ianuarie la un concurs care le va permite să facă parte din Corpul Național de Experți în Management Educațional. Constituirea acestui grup se face pe baza examinării dosarelor și activităților didactice desfășurate până în prezent.

La nivelul județului Suceava au fost admiși în prima etapă 200 de candidați. Un sfert dintre aceștia profesează în zona Fălticeni.

Potrivit ministerului de resort, calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat în conformitate cu prevederile actualei metodologii.

Lista pretendenților care au trecut de prima etapă numără 17 profesori la Fălticeni și alți 33 din localitățile arondate municipiului.

Cei mai mulți candidați din municipiul Fălticeni provin de la Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”. Profesorii Mihaela Mărian, Doina Moisii, Ovidiu Moroșanu și Elena Pașcovici sunt cei care s-au înscris și au fost admiși după prima etapă din concurs.

Trei dascăli, Narcisa Andrei, Florin Ciocîrlan și Lucia Fodor, participă de la Colegiul ”Vasile Lovinescu”, iar alți trei, Isidora Catrina, Cătălina Purdilă și Carmen Suliman, candidează de la Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”.

Patru pretendenți din mediul preșcolar vor să facă parte din Corpul Național de Experți în Management Educațional. sunt și Monica Răileanu, Mihaela Sandu și Violeta Scutaru de la Grădinița Specială și Nicoleta Tărnăuceanu de la G.P.P. Pinocchio.

Profesorii Cristian Ciubotaru și Daniel Maftei de la Colegiul Tehnic ”Mihai Bacescu” și Maria Ciubotaru de la Colegiul Național ”Nicu Gane” vizează intrarea în același grup al experților în educație.

Există unități de învățământ din municipiu care nu au nici un profesor înscris la concurs. Școlile Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” și ”Ioan Ciurea”, G.P.N. ”Voinicelul” și Clubul Copiilor nu au reprezentanți în lista celor 200 de candidați.

În ceea ce privește candidații din zona arondată municipiului, cei mai mulți se regăsesc la Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni. Numai puțin de opt profesori ai unității de învățământ s-au înscris la concursul pentru dobândirea calității de membru Corpul Național de Experți în Management Educațional.

Școlile gimnaziale din Baia, Preutești și Rădășeni au cei mai numeroși candidați din mediul rural.

La concursul de selecţie poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor, a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,  nu a fost exclus, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.


Candidați școli din municipiul Fălticeni

Nicoleta Tărnăuceanu (G.P.P. ”Pinocchio”)

Monica Răileanu (Grădinița Specială)
Mihaela Sandu (Grădinița Specială)
Violeta Scutaru (Grădinița Specială)

Isidora Catrina (Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”)
Cătălina Purdilă (Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”)
Carmen Suliman (Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”)

Mihaela Mărian (Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”)
Doina Moisii (Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”)
Ovidiu Moroșanu (Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”)
Elena Pașcovici (Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”)

Cristian Ciubotaru (Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu”)
Daniel Maftei (Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu”)

Maria Ciubotaru (Colegiul Național ”Nicu Gane”)

Narcisa Andrei (Colegiul ”Vasile Lovinescu”)
Florin Ciocîrlan (Colegiul ”Vasile Lovinescu”)
Lucia Fodor (Colegiul ”Vasile Lovinescu”)


Candidați școli din zona Fălticeni

Nusia Lazăr (Școala Gimnazială nr.3 Baia)
Elena Miron (Școala Gimnazială nr.3 Baia)
Ana Maria Pintilie (Școala Gimnazială nr.3 Baia)

Lucreția Pohoață (Școala Gimnazială Băișești)

Daniela Mitocariu (Școala Gimnazială nr.1 Bogdănești)

Berariu Maria (Școala Gimnazială ”Vasile Tomegea” Boroaia)

Maria Ungureanu (Școala Gimnazială Budeni)
Delia Avădănii (Școala Gimnazială Budeni)

Maria Verdeș (Școala Gimnazială Cornu Luncii)

Ungureanu Adrian (Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna”)
Violeta Crăciun (Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna”)

Gianina Agafița (Școala Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari)

Vieriu Mihaela (Școala Gimnazială Dolheștii Mici)

Elena Roman (Școala Gimnazială Gulia)

Gabriel Radu (Școala Gimnazială Hârtop)

Alin Sărbușcă (Școala Gimnazială Herla)

Teodor Jorea (Școala Gimnazială Horodniceni)

Mihaela Chitic (Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni)
Ana Maria Belciug (Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni)
Tatiana Ailincăi (Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni)
Petronela Luca (Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni)
Alina Manolache (Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni)
Cerasela Marleneanu (Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni)
Dan Ilie (Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni)
Elena Poenaru (Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni)

Elisabeta Aaniței (Școala Gimnazială ”Constantin Tomescu” Pleșești)

Gabriela Dumbrăvanu (Școala Gimnazială Preutești)
Mihaela Jolobai (Școala Gimnazială Preutești)
Ovidiu Nistor (Școala Gimnazială Preutești)
Doina Vasiliu (Școala Gimnazială Preutești)

Ana Gavril (Școala Gimnazială ”Ion Lovinescu” Rădășeni)
Cornelia Grumăzescu (Școala Gimnazială ”Ion Lovinescu” Rădășeni)
Ana Iordachi (Școala Gimnazială ”Ion Lovinescu” Rădășeni)

Corneliu Busuioc (Școala Gimnazială Sasca Mare)

ȘTIRI