12% dintre profesorii din Fălticeni au fost navetişti în ultimul an şcolarAdministraţie

12% dintre profesorii din Fălticeni au fost navetişti în ultimul an şcolar

       Accesări: 92

Dintre cele 466 de cadre didactice care au activat în Fălticeni în anul şcolar 2013-2014 (grădiniţe, şcoli gimnaziale şi colegii), 56 au beneficiat constant de decontarea navetei, facilitate de care beneficiază legal profesorii.

În perioada ianuarie – iunie 2014 un număr de opt unităţi de învăţământ din municipiului Fălticeni au solicitat decontarea navetei cadrelor didactice. În total, profesorilor navetişti le-au fost decontaţi peste 38.000 de lei. Ultimul decont s-a făcut pentru cheltuielile de transport din luna iunie, bani pe care profesorii i-au recuperat în aceste zile. Cei mai mulţi profesori navetişti şi-au desfăurat activitatea, în luna iunie, la Colegiul „Vasile Lovinescu” (24) şi Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” (14).

Instrucţiunile Ministerului Educaţiei spun că personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă.

Decontarea costurilor de transport se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale (primăriei).

Imprumutul Promotional de Sarbatori

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ propun, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.

ȘTIRI