1,12 miliarde Euro au intrat în România prin Programul Operațional Regional 2014-2020Național

1,12 miliarde Euro au intrat în România prin Programul Operațional Regional 2014-2020

       Accesări: 218

La Rădăuți, în perioada 14-15 februarie 2019, Regiunea de Nord-Est a fost gazda primei întâlniri a Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014 – 2020  din anul acesta.

Cei peste 80 de reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Autorității de management pentru POR (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Consiliilor pentru Dezvoltare Regională, Agențiilor pentru Dezvoltare Regionala și ai altor organizații relevante implicate în procesul de elaborare și implementare a politicii de dezvoltare regionala în România au analizat stadiul implementării POR 2014-2020 pe axe prioritare și tipuri de instrumente teritoriale și financiare.

Până la finalul lunii decembrie 2018, au fost certificate de Comisia Europeană, cheltuieli în valoare de 1,12 miliarde Euro în cadrul celor 11 axe prioritare pentru care au fost lansate apeluri de proiecte, respectiv:  Axa 2 – IMM- uri, Axa 3 – Reducerea de CO2, Axa 4 – Dezvoltare urbană, Axa 5 – Patrimoniu cultural, Axa 6 – Drumuri județene, Axa 7– Turism, Axa 8 – Sănătate, Axa 10 – Educație, Axa 11 – Cadastru, Axa 12 – Asistență Tehnică și Axa 15 – Inițiativa pentru IMM-uri.

În acest context reprezentanții AM POR au mulțumit celor implicați în implementarea Programului pentru efortul deosebit în evitarea dezangajării sumelor alocate prin POR.

Imprumutul Promotional de Sarbatori

În termeni pragmatici, 383 de IMM-uri au beneficiat de finanțare prin POR, Axa 2, finalizând deja proiectele, 12.166 de gospodarii au o clasificare superioara privind consumul de energie, 11 obiective de patrimoniu cultural au fost restaurate, 420 de ambulanțe au fost livrate, iar de infrastructura medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată cu sprijinul POR, beneficiază 737.281 persoane.

Un alt punct de pe Agenda de lucru, principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021-2027 prezintă un mare interes. Concentrarea investițiilor va avea în vedere următoarele cinci obiective tematice: OP 1 – cercetare-dezvoltare-inovare IMM-uri, OP 2 – reducerea de CO2, OP 3 – mobilitate și conectivitate (transport, mobilitate urbană și TIC), OP 4 – Europa socială (sănătate, educație, social, ocuparea forței de muncă) și OP 5 – dezvoltare integrată și sustenabilă pentru zonele urbane, rurale și inițiative locale.

Este o bucurie să fim gazda acestui eveniment, aici, în Bucovina și să avem ocazia să împărtășim experiența implementării POR în toate Regiunile, dar, mai ales, să propunem și să conturăm soluții de îmbunătățire.

Anul 2018 a fost sub semnul unei presiuni uriașe și al unor eforturi permanente, atât din partea Autorității de Management și Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, cât și din partea Comisiei Europene, pentru a evita dezangajarea sumelor alocate prin POR.

S-a dovedit că măsurile propuse, dar și disponibilitatea noastră de a lucra ca o adevărată echipă nu au fost în zadar, iar riscul de dezangajare a fost depășit. Acum, însă, avem oportunitatea, aș zice chiar obligația, de a fi mai anticipativi, mai intuitivi și mai pregătiți, atât pentru implementarea POR-ului în următorii ani, cât și pentru ceea ce ne va aduce perioada de programare 2021-2027.” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Vizita la trei obiective din patrimoniul cultural al județului Suceava, puse în valoare prin proiecte Regio, respectiv: Mănăstirea Putna, Cetatea de Scaun a Sucevei și Muzeul de Istorie, încheie reuniunea CM POR.

ȘTIRI