stiri locale

Joi, 27 august, şedinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni

consiliu_localJoi, 27 august 2015, de la ora 13.00, la Primăria Fălticeni va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni. Pe ordinea de zi a deliberativului se vor regăsi 11 proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinii de zi:
1.Procesul – verbal al sedintei ordinare din data de 30.07.2015;
2.Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinte pentru tineri destinate închirierii – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
3.Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice deschise pentru achizitionarea de imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Falticeni, precum si aprobarea documentatiei corespunzatoare – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
4.Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei imobilului situat în municipiul Falticeni, str. Nicu Gane, nr. 101, judetul Suceava, din unitate de învatamânt(atelier scoala-C6) în bloc de locuinte– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
5.Proiect de hotarare privind vânzarea unor suprafete de teren apartinând domeniului privat al municipiului Falticeni, prin negociere direct, cu respectarea dreptului de preemtiune al proprietarilor constructiilor si a Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor immobile înscrise în domeniul privat al Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
6.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
7.Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a organigramei Spitalului Municipal Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
8.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7000 lei pentru decontarea cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Coralei „Leon Bancila” la Festivalul Coral International „Liviu Borlan” organizat la Baia Mare si la Festivalul „Toamna Luduseana” – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea calitatii de partener a Municipiului Falticeni în organizarea Festivalului International de Creatie si Interpretare “Grigore Vasiliu Birlic” care se va desfasura în perioada 31 august – 6 septembrie 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
10.Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinatiei imobilului situat în municipiul Falticeni, str. Ion Creanga, f.n., din unitate de învatamânt în unitate cu activitate medicala – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
11.Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
12.Proiect de hotarare privind includerea suprafetei de 216 m.p. situata pe str. Republicii (între bl. nr. 39 si 41) în Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Falticeni– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman.

ȘTIRI

error: Content is protected !!