stiri locale

Consilierii locali se întâlnesc astăzi pentru şedinţa ordinară a lunii mai

consiliu_localJoi, 28 mai 2015, de la ora 13, Consiliul Local Fălticeni se reuneşte pentru şedinţa ordinară a lunii mai. Proiectul ordinii de zi cuprinde 12 proiecte de hotărâre:

1.Hotarare privind repartizarea prin închiriere a unei locuinte sociale situata în municipiul Falticeni, str. Izvor, bl. 3B, ap. 15 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
2.Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara si a situatiei financiare pe anul 2014 a Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
3.Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
4.Hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2015- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
5.Hotarare privind organizarea licitatiei publice deschise pentru achizitionarea de locuinte de serviciu pentru medici si de locuinte sociale, precum si aprobarea documentatiei corespunzatoare – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
6.Hotarare privind Regulamentului de premiere a elevilor din învatamântul preuniversitar falticenean care au obtinut premii si mentiuni la olimpiade internationale, olimpiade nationale, Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si campionate nationale sportive scolare, precum si a profesorilor îndrumatori – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
7.Hotarare privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 115/27.11.2014 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
8.Hotarare privind completarea Inventarului terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Falticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003, aprobat prin HCL nr. 65/30.06.2005 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
9.Hotarare privind atribuirea în folosinta gratuita a unei suprafete de teren, proprietatea privata a Municipiului Falticeni, în vederea construirii unei locuinte– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
10.Hotarare privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului de Arta „Ion Irimescu” Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
11.Hotarare privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
12.Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile înscrise în domeniul privat al Municipiului Falticeni – initiator, consilier local–ec. Gheorghe Aldea;
13. Raportul primarului asupra situatiei gestionarii bunurilor;
14. Informare privind situatia juridica a imobilului situat în municipiul Falticeni, str. Sucevei nr. 99 – invitati: dl. Samuel Izsak, directorul general executiv al Fundatei Caritatea Bucuresti si d-na Gyurian Iana, reprezentantul RC West Region SRL Bucuresti.
15. Cererea d-lui Macoveiciuc Gabriel înregistrata la nr. 11389/21.05.2015.
16. Cererea d-lui Boboc Constantin înregistrata la nr. 11328/20.05.2015.

ȘTIRI

error: Content is protected !!