Consilierii fălticeneni se întâlnesc joi în şedinţă deliberativăstiri locale

Consilierii fălticeneni se întâlnesc joi în şedinţă deliberativă

consiliu_localSala „Iorgu Radu” a Primăriei Fălticeni va găzdui joi, 25 iunie, de la ora 13, şedinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni. Ordinea de zi a întâlnirii deliberative cuprinde 12 proiecte de hotărâre şi două cereri înaintate de persoane fizice şi juridice. Printre altele, consilierii locali vor hotărâ finanţarea evenimentelor din cadrul programului „Zilele Municipiului Fălticeni”,  noi reglementări referitoare la depozitarea deşeurilor pe platforma temoporară din Antileşti, precum şi modificarea şi completarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni.

Proiectul ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinte sociale situata în municipiul Falticeni, str. Izvor, bl. 3B, ap. 15 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al investitiei “ Continuarea lucrarilor de construire – Spitalul Municipal Falticeni”– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de identificare a terenurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni si care fac obiectul unor cereri de concesionare/cumparare– initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 4. Proiect de hotărâre privind organizarea si desfasurarea Programului „Zilele Municipiului Falticeni” – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarilor referitoare la depozitarea deseurilor menajere pe platforma temporara Antilesti-Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal – pentru parcelare teren în vederea construirii de locuinte si anexe, str. Brosteni, nr. 68, Municipiul Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal – pentru introducerea în intravilanul municipiul Falticeni a terenului în suprafata de 10.000 m.p., în vederea construirii unei hale industriale si a unor anexe, str. Plt. Ghinita f.n., Municipiul Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 10. Proiect de hotărâre privind retragerea calitatii de reprezentant al Municipiului Falticeni în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. ACET S.A. Suceava a domnului Barascu Cristian si desemnarea unui alt reprezentant – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 11. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui spaţiu comercial şi a unor locuinţe de serviciu D+P+2E+M pe str. Republicii, nr. 16, din municipiul Fălticeni, proprietatea Lungu Nicu-ovidiu şi Lungu Alina – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman.

13.Cererea d-lui Parasca Constantin înregistrata la nr. 12570/03.06.2015.

14.Cererea S.C. SANTORIN SUBIO S.R.L. Falticeni înregistrata la nr.13325/12.06.2015.

ȘTIRI

error: Content is protected !!